blip homepage menu
blip

CLASS:y

클라씨

メンバー

 • blip 명형서
  명형서
  Myung hyungseo
 • blip 윤채원
  윤채원
  Yoon chaewon
 • blip 홍혜주
  홍혜주
  Hong hyeju
 • blip 김리원
  김리원
  Kim riwon
 • blip 원지민
  원지민
  Won jimin
 • blip 박보은
  박보은
  Park boeun
 • blip 김선유
  김선유
  Kim seonyou

スケジュール

リアルタイムチャート

아메리카노 한잔에 빗소리 아메리카노 한잔에 빗소리
午前 03:00
 • blip
  80位
  blip 38

MV再生回数

 • blip image
  아메리카노 한잔에 빗소리
  現在の速度
  blip 0 (ビュー/m)
  累計再生回数 67,150
  0ビュー 1千万ビュー
 • blip image
  SHUT DOWN
  現在の速度
  blip 0 (ビュー/m)
  累計再生回数 6,528,500
  0ビュー 1千万ビュー
 • blip image
  SHUT DOWN
  現在の速度
  blip 0 (ビュー/m)
  累計再生回数 1,205,717
  0ビュー 1千万ビュー
 • blip
  曲に対して
  詳しく知りたければ?
  ブリップで確認できます!

人気ファンログ