blip homepage menu
blip

TREASURE

트레저

メンバー

 • blip 최현석
  최현석
  Choi Hyunsuk
 • blip 지훈
  지훈
  Jihoon
 • blip 요시
  요시
  Yoshi
 • blip 준규
  준규
  Junkyu
 • blip 윤재혁
  윤재혁
  Yoon Jaehyuk
 • blip 아사히
  아사히
  Asahi
 • blip 도영
  도영
  Doyoung
 • blip 하루토
  하루토
  Haruto
 • blip 박정우
  박정우
  Park Jeongwoo
 • blip 소정환
  소정환
  So Junghwan

スケジュール

MV再生回数

 • blip image
  MOVE (T5)
  現在の速度
  blip 19 (ビュー/m)
  累計再生回数 59,902,697
  5千万ビュー 6千万ビュー
 • blip image
  직진 (JIKJIN)
  現在の速度
  blip 23 (ビュー/m)
  累計再生回数 136,143,276
  1億ビュー 2億ビュー
 • blip image
  BONA BONA
  現在の速度
  blip 16 (ビュー/m)
  累計再生回数 67,079,629
  6千万ビュー 7千万ビュー
 • blip
  曲に対して
  詳しく知りたければ?
  ブリップで確認できます!

人気ファンログ